Logo Orthodontiepraktijk Leidsche Rijn

Huisregels

Om er voor te zorgen dat de werkzaamheden in onze praktijk optimaal te laten verlopen en de kwaliteit gewaarborgd blijft en om duidelijkheid te geven voor de patiënt hebben wij in onze praktijk huisregels opgesteld.

  1. Tijdens het eerste bezoek aan Orthodontiepraktijk Leidsche Rijn dient er een geldig legitimatiebewijs, een inschrijf bewijs van de verzekering (zorgpas), de eventuele verwijsbrief van de tandarts en ingevulde vragenlijst (Anamnese) meegenomen te worden. Wijzigingen in persoonlijke gegevens of verzekering dienen zo spoedig mogelijk aan de balie assistente kenbaar te worden gemaakt.
  2. Graag bij aanwezigheid aan melden bij het scherm in de wachtkamer. Het team van Orthodontiepraktijk Leidsche Rijn doet haar best om de behandelingen op de afgesproken tijd te starten. Soms lopen voorgaande behandelingen onvoorzien uit of zijn later dan gepland van start gegaan omdat de voorgaande patiënt te laat was. Uitloop valt op geen enkele manier te verhalen op de behandelaar.
  3. Telefoongebruik kan erg storend zijn voor bezoekers van de praktijk en het personeel. Het voeren van telefoongesprekken en luisteren van muziek zonder oordopjes is dan ook niet toegestaan in de gehele praktijk.
  4. Van de patiënt wordt verwacht dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Mocht er onverhoopt een afspraak niet nagekomen kunnen worden dan dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren gewijzigd te worden. Afspraken voor het plaatsen of verwijderen van beugels dienen minimaal 1 week van te voren worden gewijzigd. Bij het niet nakomen van afspraken zonder bericht of wanneer de patiënt zodanig laat is en het niet meer mogelijk is de behandeling uit te voeren wordt de verloren tijd in rekening gebracht. Het afzeggen van een afspraak kan per email info@oplr.nl of telefoonnummer 030-677 08 80
  5. Wij werken met een blokplanning, hierdoor is het niet altijd mogelijk om afspraken te plannen buiten schooltijden/ werktijden. Wij plannen in blokken voor bepaalde behandelingen en dit zal daarom niet altijd buiten schooltijd of werktijd zijn. Het is tevens niet mogelijk om meerdere afspraken vooruit te plannen.
  6. Beugelapparatuur is kwetsbaar, helaas gaat er tijdens de gehele behandeling periode wel eens wat los of kapot. Om de behandeling geen vertraging op te laten lopen moet kapotte apparatuur altijd gemeld worden, zelfs als er voor de volgende dag al een afspraak staat. De tijd die gereserveerd staat voor een controle is niet genoeg om ook nog een reparatie uit te voeren. Om dit soort reparaties zo snel mogelijk op te lossen, zijn er vaste tijden in de agenda gereserveerd. Er kan dus niet altijd rekening worden gehouden met werk- of schooltijden. Pijnklachten zoals prikkende draden kunnen doorgaans wel op dezelfde dag behandeld worden. De beugelreparaties kunnen afhankelijk van de situatie wel of niet direct plaatsvinden.
  7. Om een behandeling goed te laten slagen is goede mondhygiëne erg belangrijk. Er wordt dan ook van de patiënt verwacht dat het gebit en de beugel dagelijks grondig wordt schoongemaakt en er ook voor aanvang van de behandeling gepoetst is. Mocht u in de praktijk aankomen en geen tijd gehad hebben om te poetsen dan kunt u bij de balie vragen om een tandenborstel en in het toilet even uw gebit en beugel reinigen.
  8. Bij het maken van een afspraak sturen wij een afspraakbevestiging en 2 dagen voor de afspraak plaats vindt sturen wij een afspraak herinnering. Het sturen van deze herinnering is een service van de praktijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet ontvangen of in spam belandde mail. Wij kunnen 1 email adres per patiënt invoeren. Wijzigingen in het mail adres dienen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de balie.
  9. Om goede zorg te kunnen leveren aan iedere patiënt is rust in de behandelruimte noodzakelijk. Daarom vragen wij ouders en begeleiders in de centrale hal te wachten. Als u iets wilt bespreken met de arts of de assistente kunt u dat aangeven bij de balie. Bij een eerste consult en het bespreken van het behandelplan moet er een van de ouders/ verzorgers van het minderjarige kind aanwezig zijn. Ook op verzoek van de arts en bij bepaalde behandelingen waarbij uitleg nodig is moet er een ouder of verzorger meekomen naar de afspraak.
  10. Bij klachten kan de patiënt zich altijd tot een van de medewerkers richten. Wellicht kunnen onduidelijkheden verhelderd worden of een oplossing voor de klacht gevonden worden. Wanneer de patiënt van mening is dat er geen gehoor is gegeven aan de klacht, kan er schriftelijk een klacht worden ingediend. Zo spoedig mogelijk zal er worden gereageerd tot een maximale reactieperiode van 3 weken. Indien de ontevredenheid aanhoudt kan er contact opgenomen worden met de klachtencommissie van het KNMT.

Telefonische bereikbaarheid

Beste patiënt,

Vandaag zijn wij telefonisch in de ochtend beperkt telefonisch bereikbaar.

Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@oplr.nl voor algemene vragen.
Deze zullen z.s.m. in behandeling worden genomen.

Excuus voor het eventuele ongemak,

Team OPLR